3D  MODELLEME

3D modelleme teknikleri ile mimarlarımızın çizimini yapmış olduğu mimari yapı modellerine verilen isimdir. Gerçekte varmış gibi gösterilebilir, sunum filmi hazırlanabilir. 3D Mimari modellemedeki amaç projeyi daha kabul edilebilir ve tasarımı daha estetik hale getirmektir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Mimari projelerin; 3 boyutlu mimari modelleme, 3D görsel tasarım, mimari video animasyon ve sunumlarını profesyonel olarak hazırlayıp kullanıcıya sunmaktayız.
 • Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Tasarım projelerini mimari proje ile bütüncül olarak hazırlıyoruz ve 3 boyutlu mimari görsellerimize entegre ediyoruz.

En gerçekçi 3 boyutlu tasarımı oluşturduktan sonra 3D video animasyon hazırlayarak projelerimize hayat veriyoruz.

PROJELENDİRME

Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı (karayolları, turizm alanları, koruma alanları, nehir ve göl kıyıları, spor ve eğlence kompleksleri, rekreasyon alanları vb.) kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Bahçe tasarımında öncelikle kullanıcının ihtiyaçları, estetik beklentisi ve kullanıcı profili tasarımcı tarafından gözlemlenmektedir.

 • Bu gözlem sonrası kullanıcının bütçesi de dahil olmak üzere birçok etkeni gözeterek, çevre verilerini dikkate alarak genel konsepti belirlenmektedir.

 • Genel konseptin belirlenmesi sonrasında şekilsel çözümlerin yanı sıra malzeme seçimi, altyapı gereksinimleri ve uygulama detayları belirlenmektedir.

 • Bu çalışmaların bütünü bir Peyzaj Uygulama Projesini meydana getirmektedir.

PEYZAJ ONARIMI

Peyzaj onarımı, çeşitli kullanımlarla tahrip edilmiş alanların tahribatın bertaraf edilmesi, alanın yeniden düzeltilmesi ve alanda yeni koşulların yaratılmasını sağlayacak çalışmaların tamamını kapsayan bir iyileştirme sürecidir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Alandaki bitkilerin incelenip revize edilmesi

 • Toprak durumunun incelenmesi ve revize edilmesi

 • Yeşil alanların durumunun incelenmesi ve revize edilmesi

 • Sulama sisteminin durumunun incelenmesi ve revize edilmesi

 • Sert ve yumuşak zeminlerin durumunun incelenmesi ve revize edilmesi

SERT VE YUMUŞAK

ZEMİN UYGULAMALARI

Sert zemin uygulaması bir diğer adıyla yapısal peyzaj bir projede yumuşak peyzaj dışında kalan yürüyüş yolları, merdivenler, bahçe duvarları gibi imalatlar sert zemin olarak adlandırılmaktadır.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Yaya yolları

 • Oyun alanı zeminleri

 • Yürüme yolları

 • Dinlenme alanları

 • Araç yolları

 • Bisiklet yolları

BİTKİSEL UYGULAMALAR

Peyzaj proje çalışmasında belirlenmiş olan yeşil alanların uygulanması işidir. Yapısal uygulamalar sırasında veya sonrasında açık yeşil alanların uygun kota getirilmesi için kazı ve dolgu işlemleri yapılır. Bitki ve çiçek dikimleri sonrasında çim ekimi için arazi çalışmaları başlar ve alan çim ekimine uygun hale getirilir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Tesviye işlemleri yapıldıktan sonra rulo çim ve bitki dikim uygulamaları

 • Proje alanının coğrafi şartlarına uygun olarak bitkilendirme uygulamaları

 • Teras çatı uygulamaları

SULAMA SİSTEMLERİ VE 

DRENAJ UYGULAMALARI

Günümüzde özellikle kentsel yerleşim bölgelerinde giderek önem kazanmaya başlamış olan otomatik sulama teknolojisi suyun tasarruf edilebilmesi, bitkiye doğru zamanda, uygun miktarda su verilebilmesi, insan hatalarından doğabilecek zararların en az seviyeye indirilebilmesi ve iş gücü maliyetlerinin en aza indirgenmesi gereksinimlerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bilgisayarlı ve zaman ayarlı sulama sistemlerimiz siz evde yokken bile bahçenizi düzenli ve güvenli olarak sulamanızı sağlamaktadır.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Mimarlarımızın alanda yaptığı keşif çalışmasının ardından alana en uygun sulama sistemi projesi ortaya çıkarılır.

 • Sulama projesine uygun olarak alanda sulama çalışmaları uygulanır.

RULO ÇİM UYGULAMALARI

Daha önceden bir alanda ekilmesi ile oluşturulmuş, bakımla kök gelişimi sağlanmış çimin, alandan kökleriyle birlikte kesilerek, rulolar halinde sarılarak, başka bir alana serilmesi için hazır hale getirilmesidir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Peyzaj uygulamalarında tasarım konseptini daha algılanabilir hale getirmek amacıyla rulo çim kullanmaktayız. Bu sayede kaliteli ve kolay bir çimlendirme yöntemi sunmaktayız.

 • Kısa sürede yeşil alan elde ederek serinlik sağlayıp hava kirleticiler için filtre görevini ön plana çıkarmaktayız.

 • Tohumdan uygulamada yaşanan sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Hastalıklardan ve yabani otlardan arındırılmış yeşil alanlar sunmaktayız.

BAKIM

Bahçe bakımı budama, gübreleme, çim biçimi, hastalıklarla mücadele, sulama gibi işlemlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılması olarak tanımlanabilir.

NASIL YAPIYORUZ?

 • Peyzaj mimarlarımız mekanların her mevsim yaşanılır kılınmasını sağlamak için çalışmaktadır.

 • Çim ve bitkilerin gübre ihtiyacının karşılanması, çim veya bitkilerdeki hastalık ve zararlıların tespit edilerek gereken ilaçlamalar yapılmaktadır.

 • Yabani ot ve zararlıların temizliği, bitki budaması, çim biçimi, otomatik sulama sisteminin mevsime göre ayarının yapılması vb. hizmetler bakım hizmetleri arasında yer almaktadır.